O studiach

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania sprzedażą. Roczne studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta. Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość pozyskania najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania sprzedażą, w szczególności w zakresie osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych, motywowania i rozwoju sprzedawców firmy oraz zwiększania ich efektywności. Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach kształcenia uwzględniających wymagania współczesnego rynku.

Studia skierowane są do:

  • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
  • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
  • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
  • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje w obszarze w obszarze nowoczesnych metod i technik zarządzania procesami sprzedaży. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze mogli w nich uczestniczyć w sposób aktywny, doskonaląc przy tym myślenie analityczne w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętności pracy w zespole. Zajęcia na studiach podyplomowych, których głównym celem jest rozwój kompetencji zarządzania sprzedażą prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz praktycy współpracujący z uczelnią na co dzień pracujący w międzynarodowych korporacjach.

Organizacja studiów

Zajęcia rozpoczynają się od w II połowie października 2021 r. a kończą we wrześniu 2022 r.

Rekrutacja na studia trwa do 10 października 2021 r.

Studia prowadzone są w trybie zaocznym, zjazdy odbywają się, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele od godz. 9:15 do godz. 17:00

Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są sale Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223

Warunkiem uzyskania świadectwa JM Rektora Politechniki Łódzkiej jest:

  • zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń,
  • pozytywna ocena z napisanej pracy końcowej lub projektu końcowego (case study),
  • 80% obecność na zajęciach,
  • uregulowanie odpłatności za studia.