Koszt studiów

Całkowity koszt za Studia Podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży (za dwa semestry) wynosi – 4.900,00 PLN

Termin płatności – 10 października 2021 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na 4 raty:

  • I rata w wysokości 1.300,00 PLN płatna do 10 października 2021 r.
  • II rata w wysokości 1.300,00 PLN płatna do 15 grudnia 2021 r.
  • III rata w wysokości 1.300,00 PLN płatna do 15 lutego 2022 r.
  • IV rata w wysokości 1.000,00 PLN płatna do 15 maja 2022 r.

Wpłaty

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu:
K-82/SP ZKMS 7