Program studiów podyplomowych – Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży

Moduł: Podstawowe kompetencje menedżera sprzedaży

  • Budowanie zespołu
  • Proces sprzedaży
  • Praktyczne aspekty marketingu
  • Strategie i techniki sprzedaży
  • Obsługa klienta
  • Autoprezentacja i prezentacja biznesowa
  • Negocjacje w biznesie
  • Prawne uwarunkowania zarządzania sprzedażą

Moduł: Zarządzanie sprzedażą

  • Analiza otoczenia firmy
  • Modele zachowań nabywców
  • Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie kanałami sprzedaży
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Budżetowanie i planowanie sprzedaży
  • Category management
  • Trade marketing
  • Zarządzanie projektami w sprzedaży – nowość 2018

Moduł: Zarządzanie zespołem sprzedażowym

  • Rekrutacja i selekcja handlowców
  • Ocena i rozwój personelu sprzedażowego
  • Motywowanie zespołów sprzedażowych
  • Wynagradzanie zespołów sprzedażowych;
  • Przywództwo w zarządzaniu sprzedażą
  • Coaching sprzedażowy

+ Seminarium dyplomowe

Łączna ilość godzin: 247