Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe PŁ

Warunki zgłoszenia:

  • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie)
  • wypełnienie formularza rejestracji
  • uiszczenie I raty najpóźniej do 10 października 2021 r.