Zarządzanie sprzedażą w praktyce biznesowej

Optymalizacja działań handlowców wymaga stosowania właściwych metodyk i narzędzi. Uczestnictwo w zajęciach w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży, to m.in. możliwość poznania najlepszych rozwiązań FPL dotyczących zarządzania emocjami w procesie sprzedaży, prowadzenia negocjacji, technik sprzedaży, budowania zespołów czy przywództwa. To także możliwość skorzystania z doświadczeń firmy The Brooks Group, która pomogła już usprawnić działalność sprzedażową ponad 2000 organizacji z 450 branż i która od wielu lat nagradzana jest w najbardziej prestiżowych światowych rankingach dotyczących sprzedaży. Nauczysz się stosować IMPACT Selling® – – system sprzedaży doradczej, oparty na kompleksowym podejściu do procesu sprzedaży i przechodzeniu przez wszystkie etapy tego procesu w sposób naturalny, a przy tym maksymalizujący szanse na dokonanie sprzedaży. Prowadzący warsztaty w uporządkowany i łatwy do opanowania sposób poprowadzą Cię przez cały proces sprzedaży.

Certyfikat IMPACT Selling®

Potwierdzeniem Twoich nowych kompetencji w zakresie prowadzenia skutecznej sprzedaży doradczej i stosowania systemu IMPACT Selling® będzie certyfikat firmowany przez FPL i amerykańską firmę szkoleniowo-doradczą The Brooks Group. Legitymując się tym certyfikatem dołączysz do elity najlepszych handlowców i menedżerów, pożądanych w każdej nowoczesnej firmie, poszukującej autentycznych liderów sprzedaży.

Jako partner studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży szczególną uwagę zwracamy na przekazywanie wiedzy i kształtowanie praktycznych umiejętności decydujących o efektywności zarządzania procesami i zespołami sprzedaży. Sukces w biznesie coraz bardziej zależy od właściwych inspiracji – dlatego dziś mówimy: i Ty bądź inspiracją dla innych. Spełniaj się w swoim zawodowym rozwoju i zdobywaj nowe, przydatne kompetencje.

Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie zyskasz nowe możliwości osiągnięcia celów, usprawniające pracę i generujące oszczędności związane z usystematyzowanym funkcjonowaniem sił sprzedaży. A im lepiej poznasz istotę procesu sprzedaży, tym łatwiej osiągniesz trwałą zmianę podejścia i nawyków handlowców.

FPL

FPL tworzy i wdraża systemy kształtowania postaw i umiejętności, wspierając największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Koncentrując się Inteligencji Emocjonalnej, Rozwoju Menedżerskim, Rozwoju Sił Sprzedaży i Systemach Wspierania Rozwoju HR, największą uwagę poświęcamy doskonaleniu kompetencji osób kluczowych dla firm, zwłaszcza menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za relacje z klientami i wypracowywane wyniki biznesowe.

Od roku 2010 FPL jest w Polsce wyłącznym partnerem amerykańskiej firmy The Brooks Group, należącej do światowej czołówki firm szkoleniowo-doradczych. Dzięki temu partnerstwu rozwijanie sił Sprzedaży wzbogaciło się o licencjonowany system IMPACT Selling®, dopasowany do polskich realiów i otwierający nowe możliwości zdobywania i wykorzystywania unikatowych kompetencji sprzedażowych..

Zapraszamy Wszystkich, którzy szukają praktycznych narzędzi zarządzania potencjałem kompetencyjnym handlowców – i swoim własnym.